Liên hệ: 0909 12 90 98 - 0909 67 46 43

Dibutyl Glycole – C4H9(OCH2CH2)OH

Công thức :

Xuất xứ      :

Quy cách   :


Ứng Dụng :

: (028) 62 92 89 22
thumb image